5-letnia gwarancja

Aby aktywować gwarancję należy zarejestrować produkt podając jego numer seryjny.

Warunki gwarancji

Produkty i akcesoria Atlas objęte są gwarancją w zakresie wad montażowych i produkcyjnych przez okres pięciu lat od daty zakupu. W celu uznania gwarancji wymagany jest dowód zakupu. Niniejsza gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta. Atlas podejmie wszelkie niezbędne naprawy i/lub wymiany. Niniejsza gwarancja jest świadczona przez Atlas Limited (Szkocja). Żadna osoba nie jest upoważniona do świadczenia usług gwarancyjnych w imieniu Atlas Limited (Szkocja), za co Atlas nie bierze dalszej odpowiedzialności. Wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone w ciągu 10 dni od wykrycia uszkodzenia. Niniejsza gwarancja nie obejmuje takich czynników jak normalne zużycie, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, niewłaściwy montaż, czy nieodpowiednia konserwacja przez nieautoryzowanego dystrybutora/dealera.

Aby aktywować gwarancję należy zarejestrować produkt podając jego numer seryjny.

W celu uzyskania naprawy lub wymiany w ramach warunków gwarancji należy zwrócić produkt do dystrybutora Atlas w danym kraju. Koszty wysyłki nie są objęte gwarancją.

main  image

the performance connection